Zelf controleren CV ketel

 1. Controleer of de gaskraan open staat. Zo nee; deze openen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
 2. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo niet; stekker in het stopcontact steken en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
 3. Controleer of de kamerthermostaat hoog genoeg staat. Zo niet, kamerthermostaat omhoog draaien.
 4. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Is deze uitgevallen of uitgeschakeld, dan herstellen en het toestel opnieuw starten (resetten) of ontsteken.
 5. Controleer of een van de kranen voor warmwater drupt. Zo ja, draai deze kranen goed dicht. Indien een kraan drupt zal de cv geen warmte afgeven aan de radiatoren. 
 6. Controleer de druk in de cv: de wijzer van de drukmeter moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan. Zo niet, dan (indien mogelijk) bijvullen tot de juiste druk (zie gebruikershandleiding CV toestel)
 7. Noteer de op het display getoonde storingscode (indien aanwezig). Deze is van belang bij een bezoek van de monteur. Deze code verdwijnt indien u stap 8 uitvoert.
 8. Heeft uw toestel een "resetknop", dan kunt u het toestel resetten door de knop in te drukken (zie gebruikershandleiding CV toestel).
 9. Controleer of de waakvlam van uw toestel brandt (indien aanwezig). Zo niet, steek de waakvlam dan aan.

 

Onterechte storingsmelding

Als er een onterechte storing wordt gemeld, dan worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Onterechte storingen ontstaan bijvoorbeeld door:

 

 • Defecte smeltveiligheid (stop of afgeslagen installatie automaat in de elektrische installatie)
 • Onjuiste stand van een elektrische schakelaar of stekker niet in het stopcontact
 • Gesloten gaskraan of radiatorkraan
 • Waakvlam die niet brandt
 • Installatie is onvoldoende met water gevuld of onvoldoende ontlucht
 • Ketelthermostaat of kamerthermostaat is te laag ingesteld
 • Bevroren installatie (gedeelten)
 • Door gebruiker aangebrachte voorzieningen of verrichte werkzaamheden aan de installatie
 • Onachtzaamheid van de gebruiker

 

Ontstoren d.m.v. de Reset toets

Vergeet u vooral niet de code te noteren welke in het display van de ketel staat. Dit is voor onze service monteur erg belangrijk om een goede analyse van de storing te kunnen maken.

Indien bovenstaande handelingen het gewenste effect hebben heeft u nu weer verwarming of warm water.

Indien dit geen soelaas heeft geboden kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze servicemonteur dit kan: 

24 uur per dag 365 dagen per jaar onder telefoonnummer: 070 888 5156